Transept
Santi Pietro e Paolo Abbey, Viboldone

San Giuliano Milanese
2009-01-26
    Places of worship
    Vaults
    Gothic Architecture

Other photos of Santi Pietro e Paolo Abbey, Viboldone